Pás strojov priemysel trvalo udržateľný rozvoj v Číne

Pásky rezanie strojárenský priemysel v Číne po účinky negatívnych faktorov, doma i v zahraničí, podniky a združenia spoločne pracovať na aktívne hľadali nové možnosti rozvoja a ísť mimo dilema a usilovať o trvalo udržateľný rozvoj.

Pásky rezanie stroj odvetví trvalo udržateľný rozvoj v Číne, je potrebné, z lesa: posilnenie riadenia, znížiť náklady a zlepšiť celkovú kvalitu a účinnosť operácií; Venujte pozornosť na kvalitu výrobku, energicky stratégiu "kvality"; posilniť nezávislú inovačnej kapacity, vyvíjať produkty s nezávislým práv duševného vlastníctva a základné technológie zlepšenie regulácie trhu a schopnosť pracovať, na základe medzinárodných a vnútroštátnych trhov.

Táto metóda je určená pre jedného Corporation bola z v rámci podniku, Strip strojov priemysel celý priemysel musí byť aj racionálne, dobré konkurenčné prostredie, nie je dobré trhového poriadku. Udržateľný rozvoj priemyselných klastrov zohráva veľmi dôležitú úlohu. Rozvoj priemyselných zoskupení, získate nasledovné výhody: znižuje prah "pokračovať", stimuláciu podnikania a zvýšiť úroveň technológie a inovácie efektívnu integráciu zdrojov, dostupnosť lacnejších výhody, posilnenie regionálnej značky účinku, zlepšovanie konkurencieschopnosti priemyslu ako celku. Pás v priemysle strojov v procese trvalo udržateľného rozvoja, ťažkosti a tam je vždy nejaké nepriaznivé faktory, ako sú, transformáciu a modernizáciu priemyslu na ceste, tiež plný príležitostí a výziev, ale sme si istí, že podnikanie udržateľného tak dlho, ako bude rásť úspory, budeme schopní dostať z ťažkostí.