Vŕtačka proti požiaru

My Hengchang Machinery zorganizovali výcvik proti požiarnej bezpečnosti, ktorý bol vyškolený kapitánom bezpečnostnej stráže 27. februára 2018. Táto činnosť umožnila štábom zvýšiť povedomie o požiarnej bezpečnosti a posilniť ich povedomie o svojpomocí a vzájomnej pomoci pri požiarnych nehodách ,


Manažér p. Liang venoval tomuto školeniu veľkú pozornosť a venoval veľkú starostlivosť, podporu a pomoc vo všetkých fázach tejto praxe od plánovania, prípravy, organizácie a realizácie až po formálnu prípravu.


Pán Liang osobne zažil požiarny výcvik


Pracovníci, ktorí sa zúčastnili výcviku, osobne skúsili, ako správne používať hasiace prístroje s cieľom vypáliť požiar.


Nakoniec manažér liang urobil všeobecnú pripomienku k tomuto výbuchu a plne potvrdila výsledky vŕtania. Ocenil štáby za ich súlad a rýchle kroky a vyzval ich, aby ďalej zvýšili svoje povedomie o bezpečnosti.